Цветан Василев Array Печат Array
Цветан Василев Роден Габрово 1959 г.
Семейно положение Семеен
Предполагаемо състояние
Участия във фирми

Бромак ЕООД, Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ) ЕАД, ИПК Родина, вестници и други.

Участия в публични компании

Корпоративна Търговска Банка АД - около 51 % на стойност около 196 000 000 лв.

Цветан Василев започва висшето си образование по специалност „Външна търговия” в социално-икономическия факултет на университета в гр. Лодз, Полша. През 1985 г. завършва Международни икономически отношения във ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС).

През 1992 г. основава финансово-брокерските компании „Бромак” и „Фина С”. От 1995 г. до 1999 г. е началник на управление „Валутни операции и ликвидност” на ЦКБ, като от 1997 г. е и член на съвета на директорите на банката. За кратко е началник управление „Пазари и ликвидност” в ТБ България инвест (сега Банка „Алианц България”). От средата на 2000 г. Цветан Василев е Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Корпоративна търговска банка АД, а от 2003 г. е мажоритарен собственик на банката и Председател на нейния Надзорен съвет.

Цветан Василев има редица специализации в областта на финансовия и банковия мениджмънт. Спонсорира лично или чрез компаниите си редица спортни клубове, културни събития и образователни институции.