Бедо Доганян Array Печат Array
Бедо Доганян Роден 08.10.1953 г.
Семейно положение женен
Предполагаемо състояние 14 500 000 лв
Участия във фирми

"Омега Би Ди Холдинг" АД , "Петрол ИН" АД, "Топливо" АД

Участия в публични компании

"Синергон Холдинг" около 50% за 11 500 000

Бедо Доганян успя да изкупи 50% от бившият приватизационен фонд "Петрол", като същевременно го разви и запази в добро финансово здраве. Понастоящем Синергон холдинг (новото име на ПФ Петрол) е един от структуро-определящите холдинги в България опериращи в търговията, туризма и други