Дичко Прокопиев Array Печат Array
Дичко Прокопиев Роден с. Расово на 08.04.1951 г.
Семейно положение Женен с двама сина
Предполагаемо състояние 68 250 000 лв
Участия във фирми Енемона АД, Глобал Кепитал
Участия в публични компании

Енемона АД - притежава пряко и чрез глобал кепитал около 75% на стойност около 67 000 000 лв.

Дичко Прокопиев създава Енемона АД и я развива до една от водещите фирми в енергетиката и строително монтажните работи. Той сравнява Енемона с google и Microsoft, казвайки "и ние като тях, имаме голям потенциал"