Димитър Желев Array Печат Array
Димитър Желев Роден 26.06.1960 г.
Семейно положение женен
Предполагаемо състояние 16 300 000 лв
Участия във фирми

Алианц България около 3%, ЗХБ АД и други.

Участия в публични компании

Индустриален холдинг България около 14% за 9 000 000

Човека на Алианц, Димитър Желев е една от водещите фигури в застраховането. Заедно с жена си Данета Желева контролират "Индустриален холдинг България" който контролира голяма част от корабостроенето и корабоплаването в България. Химимпорт размъти водатата на семейство Желеви като изкупи над 10% от акциите на ИХБ. и затрудни тоталното превземато на холдинга от Желеви и по този начин защити интересите си в морския бизнес.