Продължете към съдържанието
Начало » Новини » Любопитно » Просрочени ипотечни кредити и проблемите с тях

Просрочени ипотечни кредити и проблемите с тях

непогасени кредити

Практика е кредиторите при лош ипотечен кредит да се обръщат към частен съдия-изпълнител. Това е така, защото на първо място съдия-изпълнителя има пряк контакт с кредитора. Освен това на кредитора не се налага да преследва длъжника, да се занимава със съдебни инстанции, да виси по гишета да плаща за преписи или да чака за подпис под съдебно удостоверение, което се прави за минути, но често се чака с часове.

Понякога се случва възбраната върху даден имот гаранция при ипотечен кредит да не е на длъжника, а да е чужда собственост. Но по партидата на длъжник се показва точно този имот. След като се извърши справка в ЕСГРАОН е видно, че имотът е на роднина на длъжника.Тогава частният съдебен изпълнител може да наложи забрана на ½ от собствеността на роднината, както и забрана върху ½ от приходите на длъжника.

Българите нямат нагласата, че частният съдебен изпълнител може да влезе по всякакъв начин в имота оставен като залог при ипотечни кредити. Съдебният изпълнител има правото да им разбие вратата на заложените недвижими имоти, ако длъжниците не предоставят пряк достъп до тях. Може да им вземат телевизора, компютъра, пералнята или печката. Българинът не е наясно, че когато има неплатени задължения по ипотечни кредити може да му вземат дори и автомобила.

Частният съдебен изпълнител дори има право да продаде заложеният имот оставен като обезпечение при кредити без присъствието на собственика. Трябва да знаете, че след като съдебният пристав има изпълнителен лист и съдът е взел решение, то този служител ще го изпълни. Естествено преди това частният съдебен изпълнител се стреми да влезе в контакт с длъжника, но ако той се крие – не съществува реална трудност изпълнителният лист да бъде изпълнен.

Вижте също:  Как да разпознаем финансовата злоупотреба в брака?

Често пъти българинът не е наясно, че дори една неплатена вноска по ипотечен кредит може да го лиши от заложеният имот. Когато това е описано в договора, никакъв не е проблемът да ви продадат жилището само заради невнесена една-единствена вноска. Но, това е рядкост за сега повечето финансови институции прибягват към съдебно изпълнение след три неизплатени вноски.

Продажбата на ипотекиран имот при ипотечните кредити се осъществява по следния начин. Собствеността върху заложеният имот предварително се знае от финансовата институция. Нека българина да не мисли, че това ще отнеме време – напротив – това са най-лесно изпълнимите съдебни искове откъм закон и процедура. След като изпълнителното дело пристигне при частния съдебен изпълнител, той задължително налага забрана върху съответния имот и изпраща на длъжника покана за доброволно изпълнение.

На практика, повечето длъжници нямат претенции върху това, защото знаят, че дължат пари, който не могат да върнат. Законът им дава право да платят, но те нямат тези средства и става така, че имотът се обявява за продан. Ако остане горница от някакви пари след продажбата му те се връщат на длъжника. Предимно с поканата за доброволно изпълнение се дава бланка, на която е указана и датата за оценка на ипотекирания имот.

Ако имотът обект на сделката по ипотечни кредити е заключен и съдия-изпълнителя няма достъп до него, то се разбива вратата му. На огледа съдия-изпълнителя отива с полиция, за да го охранява, да не бъде нападнат. Влиза съдия-изпълнителя, прави опис на имота и след седмица се насрочва дата за продажба, която предимно отнема един месец. Датите на предстоящия търг се дават на длъжника и се започва процедурата по осъществяване на покупко/продажбата.

Вижте също:  Токио с най-скъпите офис наеми за 2009 г.